Sprog.

Børnene skal lære at blive dygtige til sproget. Vi skal sammen synge, læse historier, sige rim/remser. De skal blive gode til at tale, i starten kan det være ”støttetegn til babyer”, senere sættes der ord på enkelte ting, som bold, kop, bamse m.m., oplevelser, tanker, følelser, handlinger. Børnenes ordforåd øges. Børnene skal lære at snakke med sig selv, den voksne og de andre børn. Til sidst fortæller de små historier om hvad de har oplevet hjemme/ i dagplejen, fantasien stimuleres i høj grad.

Vi vil sammen tage på biblioteket og låne mange spændende bøger/sanglege/musik. Børnene skal introduceres til nye bøger.

Der laves dokumentation i løbet af året med billeder/tekst/udklip.